Topný kabel 25W/4,5m

Informace o produktu

č. 76081

Pro terária:

Prosím pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny, návody a
upozornění na obalu, stejně jako následující doporučení před použitím
 přístroje. Prosím ujistěte se, že návod je uschován na bezpečném
 místě pro další použití.

Tipy pro instalaci:
• Doporučujeme položit kabel do smyček, pro dosažení nejlepšího
hřejivého efektu.
• Ujistěte se, že se smyčky nedotýkají, když je kabel v provozu,
mohlo by to vést k roztavení. Nebezpečí požáru!
• Použijte tepelně vodivé pásky pro upevnění smyček.

Bezpečnostní pokyny:
• Topný kabel nesmí byt umístěn uvnitř terária.
• Výrobek musí být nainstalován na takovém místě, kde na něj
nemůže být dosaženo zvířaty nebo předměty.
• Pokud by došlo k poškození, přestaňte předmět používat.
• Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
• Používejte topný kabel pouze ve spojení s termostatem.
• Topný kabel musí být pevně zajištěn v poloze jenž se používá.
• Používejte topný kabel pouze na nehořlavé ploše.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny:

• Hřející zařízení pro zvířata.
• Kompletně rozbalte topný kabel a zkontrolujte případné poškození
před použitím.
• Nekřižte kabely nebo nepokládejte jeden přes druhý. Nebezpečí
přehřátí.
• Ujistěte se, že topný kabel není nainstalován přímo nebo nepřímo
mezi dvěma izolačními materiály ( např. dřevo nebo korek / kůra /,
polystyren, pěnový plast ). Pro příklad, neinstalovat mezi dřevěnou
skříň a terárium s dřevěnou základnou.
• Pro použití pod terárium je minimální bezpečná vzdálenost 10mm,
aby byla zajištěna výměna tepla. Toho může být dosaženo např.
umístěním malé podložky vyrobené ze dřeva nebo plastu pod terárium.
Použijte dostatečné množství podložek a umístěte je opatrně, tak aby
se základna terária neprohnula.

• Následující substráty nejsou vhodné pro použití s topným kabelem

pro jejich izolační vlastnosti:
- korkové granule
- dřevěné nebo kůrové pelety
- humus ( suchý )
- vermikulit
- směsi sestávající z výše uvedených substrátů

• Následující substráty jsou vhodné pro použití s topným kabelem:
- písek
- humus ( dlouhodobě vlhký )
- jílové granule ( dlouhodobě vlhké )

• K dosažení optimální tepelné propustnosti substrátu by neměla síla
substrátu přesáhnout výšku 5 cm.
• Instalace a manipulace musí být prováděna pouze když je zařízení
vypnuté.
• Prosím vyvarujte se navlhnutí napájecího konektoru.
•Napájení by mělo být umístěné výš, než topný kabel.
• Aby se dosáhlo stoupání teploty v teráriu, nemělo by být zahřáto více
než 50% povrchu podlahy.
• Není určené pro použití ve vodě
• Nepřekládejte ani nestříhejte
• Tento výrobek je v souladu s IP4X ( ochrana proti stříkající vodě ) a
IP7X ( ochrana proti dočasnému ponoření ).

Údržba:

Na čištění použijte vlhký ručník. Chraňte povrch před poškozením,
nepoužívejte žádné agresivní chemikálie nebo prostředky na drhnutí.

cena: 573,- Kč

On-line katalog námi prodávaného zboží

Nyní upravujeme

Zde uvedený sortiment a jeho ceny

zatím nejsou kompletní

Pro více informací o zboží volejte: 723 966 229