Frontline combo pes 2-10kg

Informace o produktu

INDIKACE
U psů a štěňat starších 8 týdnů:
K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty
 a/nebo všenkami.

Eliminace blech ( Ctenocephalides spp.) Insekticidní účinek proti napadení dospělými
blechami trvá po dobu až 8 týdnů. Zabránění pomnožení blech potlačením vývoje vajíček
 (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu až 8 týdnů po aplikaci.
Eliminace klíšťat ( Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus).
 Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšťatům (doloženo
 výsledky experimentálních studií)
Eliminace všenek ( Trichodectes canis). Přípravek je možné použít jako součást léčebné
strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD)
SLOŽENÍ
FRONTLINE COMBO® SPOT ON DOG S
Každá pipeta 0,67 ml obsahuje: Fipronilum 67,00 mg, (S) - Methoprenum 60,30 mg
FRONTLINE COMBO® SPOT ON DOG M
Každá pipeta 1,34 ml obsahuje: Fipronilum 134,00 mg, (S) - Methoprenum 120,60 mg
FRONTLINE COMBO® SPOT ON DOG L
Každá pipeta 2,68 ml obsahuje: FiproniluM 268,00 mg, (S) - Methoprenum 241,20 mg
FRONTLINE COMBO® SPOT ON DOG XL
Každá pipeta 4,02 ml obsahuje: Fipronilum 402,00 mg, (S) - Methoprenum 361,80 mg
Ostatní látky v každé pipetě: Butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen, ethanol.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ
Cesta podání: zevní aplikace na kůži.

Dávkování:

■jedna pipeta o obsahu 0,67 (S) ml pro malého psa od 2 do 10 kg.
■jedna pipeta o obsahu 1,34 (M) ml pro psa střední velikosti o váze od 10 do 20 kg.
■jedna pipeta o obsahu 2,68 (L) ml pro velkého psa o váze od 20 do 40 kg.
■jedna pipeta o obsahu 4,02 (XL) ml pro velkého psa o váze od 40 do 60 kg.
 

To zajišťuje minimální doporučenou dávku 6,7mg/kg fipronilu a 6mg/kg (S)-methoprenu.
 Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval
 mezi aplikacemi 4 týdny.Způsob podání: Držte pipetu kolmo vzhůru a odlomte hrot.
Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety.
 Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže. Přiložte
hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži
v jednom místě.
KONTRAINDIKACE
Vzhledem k absenci odpovídajících údajů o použití přípravku u nejmladších věkových
 kategorií neaplikujte štěňatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 2 kg.

Nepoužívat u králíků kde se mohou objevit nežádoucí reakce vedoucí někdy až k úhynu.
Neaplikujte nemocným zvířatům (např. systémová onemocnění, horečka…) nebo zvířatům v
 rekonvalescenci. Přípravek je určený pro psy. Nepoužívat u koček mohlo by dojít k
 předávkování.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Mezi ojediněle se vyskytujícími možnými nežádoucími reakcemi po použití byly hlášeny
přechodné kožní reakce v místě aplikace (změna barvy kůže, lokální ztráta srsti,
svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění,
 reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese,
jiné nervové příznaky), zvracení nebo respiratorní příznaky byly rovněž po použití
 pozorovány.

Pokud došlo k olízání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce
vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče. Varujte se předávkování.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

UPOZORNĚNÍ
Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže
slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Koupání /namáčení ve vodě
 během 2 dnů po aplikaci přípravku a častější koupání než jedenkrát za týden se
nedoporučuje vzhledem k tomu, že nebyla provedena studie, která by zjišťovala, jak
koupání ovlivňuje účinnost tohoto přípravku. Zvláčňující šampony mohou být použity
před ošetřením, ale zkracují délku účinnosti proti blechám přibližně na 5 týdnů, pokud
jsou použity jedenkrát týdně po aplikaci přípravku. Koupání každý týden za použití
 medikovaného šamponu s obsahem 2% chlorhexidinu neovlivnilo účinnost proti blechám
během studie trvající 6 týdnů.

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních
chorob, pokud jsou podmínky nepříznivé . Blechy u domácích zvířat často napadají zvířecí
 přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které
je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně
ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

VAROVÁNÍ
Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Vyhněte se proto kontaktu
 tohoto přípravku s ústy, kůží a očima.

Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by
neměly přijít do kontaktu s Frontline® Combo Spot On Dog. Dbejte na to, aby nedošlo
ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.

V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou. Po použití si
umyjte ruce. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud
 aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne,
 ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich vlastníky, zvláště dětmi.


Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

 

Příbalová informace přípravku FRONTLINE COMBO® obsahuje kompletní informace o použití,
 včetně upozornění a varování. Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a
 řiďte se jejími pokyny.

cena: 0,- Kč

On-line katalog námi prodávaného zboží

Nyní upravujeme

Zde uvedený sortiment a jeho ceny

zatím nejsou kompletní

Pro více informací o zboží volejte: 723 966 229