Beaphar DIAZ Flea&Tick collar for dogs 65cm

Informace o produktu

Antiparazitní obojek pro psy od 6 měsíců věku.
Efektivně hubí blechy a klíšťata.
Obojek je voděodolný, černé barvy.
Aktivní látka: diazinon 15%
Účinnost: 6 měsíců

Obsah léčivých a ostatních látek: Dimpylatum 6,435g/obojek

Léková forma: obojek.

Velikost balení 1x1 obojek.

Cílový druh zvířat: psi.

Indikace: Ektoparazitózy psů (blechy, klíšťata).

Způsob a cesta podání: Obojek zapněte kolem krku psa, aby nebyl příliš těsný.
 Obojek, který přiléhá příliš těsně ke krku psa, může způsobit podráždění.
 Odstřihněte přebývající část obojku s přihlédnutím na možný růst zvířete.
 Ačkoli občasný kontakt s vodou nesnižuje účinnost obojku, před plaváním a
koupáním psa by se měl sundat, protože účinná látka je škodlivá pro ryby a
ostatní vodní organismy. Jeden obojek na jednoho psa. Před použitím čtěte
příbalovou informaci.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní upozornění: Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Obojek, který je kolem krku zvířete příliš těsný, může způsobit podráždění kůže.
 Lidé se známou přecitlivělostí na diazinon (dimpylatum) by se měli vyhnout
 přímému kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Po aplikaci přípravku si
umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Pokud dojde k zasažení očí,
vypláchněte je velkým množstvím vody.

V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři
 příbalovou informaci nebo etiketu.

O vlivu diazinonu při březosti a laktaci není dostatek údajů, proto se použití
u březích nebo laktujících koček nedoporučuje. Diazinon je organofosfátová sloučenina.
 Nesmí se používat s jinými organofosforovými či karbamátovými insekticidy.

Zvláštní podmínky pro uchovávání: Uschovávejte při teplotě do 25°C.

 


Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu: Přípravek
 nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní
 organismy. Přípravek nesmí být likvidován do odpadních vod nebo společně s odpadem
z domácnosti. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází
 z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Pouze pro zvířata.

Uchovávat mimo dosah dětí.

cena: 0,- Kč

On-line katalog námi prodávaného zboží

Nyní upravujeme

Zde uvedený sortiment a jeho ceny

zatím nejsou kompletní

Pro více informací o zboží volejte: 723 966 229